UBND THÀNH PHỐ SẦM SƠN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đăng lúc: 21:01:31 13/04/2020 (GMT+7)

Số: 144/PGDĐT V/v hướng dẫn, sưu tầm các Video tổ chức chăm sóc, giáo dục, trò chơi cho trẻ mầm non ở nhà trong mùa dịch

 Tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, trẻ Mầm non phải nghỉ học ở nhà tránh dịch, trong thời gian nghỉ học trẻ không tránh khỏi cảm giác buồn chán và tìm niềm vui qua các thiết bị điện tử không có lợi cho trẻ. Ngày 31/03/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã gửi Công văn số 134/PGDĐT  về việc đảm bảo an toàn và phòng chống, bạo hành trẻ em trong các cơ sở GDMN, hướng dẫn phụ huynh theo dõi các kênh truyền hình VTV1 vào thời gian 20h05 và VTV7 vào các thời gian 9h00 và 20h00 hàng ngày để được hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng khoa học hợp lý và tổ chức cho trẻ em hoạt động vui chơi, học tập; cung cấp và hướng dẫn phụ huynh sử dụng 02 cuốn cẩm nang “Hỗ trợ cha mẹ trẻ em nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe; hướng dẫn phối hợp với cha mẹ trong chăm sóc giáo dục trẻ mầm non và cùng con phát triển toàn diện” do Bộ GD&ĐT ban hành năm 2019;

            Thực hiện Công văn số 910/SGDĐT - GDMN ngày 10/04/2020 về việc hướng dẫn, sưu tầm các Video tổ chức chăm sóc, giáo dục, trò chơi cho trẻ mầm non ở nhà trong mùa dịch của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.  Phòng Giáo dục hướng dẫn các cơ sở GDMN trên địa thành phố một số nội dung như sau:

1. Mỗi đơn vị thành lập đội ngũ giáo viên cốt cán biên soạn, sưu tầm và thẩm định các hoạt động chăm sóc, giáo dục, trò chơi cho trẻ đảm bảo chất lượng gửi về Phòng Giáo dục, địa chỉ email: pgd.samson.thanhhoa@moet.edu.vn để Phòng Giáo dục nộp về Sở Giáo dục lựa chọn đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của ngành. Các cơ sở GDMN đăng nhập địa chỉ vào trang Web của Sở GD&ĐT để xem các tin bài, video về cách chăm sóc, giáo dục, trò chơi cho trẻ là:  thanhhoa.edu.vn

2. Các trường mầm non có thể đăng tải lên trang Web của nhà trường, hoặc  các trang Facebook, Zalo của các nhóm lớp các Video về hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng, cách chăm sóc và tổ chức các hoạt động giáo dục, trò chơi cho trẻ trong thời gian trẻ nghỉ học tại nhà để tạo sự gắn kết giữa giáo viên với trẻ và phụ huynh học sinh.

3. Đây là nội dung Phòng Giáo dục đưa vào kiểm tra, đánh giá các cơ sở giáo dục mầm non trong việc biên soạn, sưu tầm các Video về chăm sóc, giáo dục, trò chơi cho trẻ khi phải nghỉ học dài ngày, để đưa vào cộng điểm đánh giá tiêu chí thi đua cuối năm học.

4. Mỗi tháng các cơ sở GDMN biên soạn, sưu tầm 1-2 video về chăm sóc, giáo dục, trò chơi cho trẻ và gửi về Phòng Giáo dục vào ngày 10 hằng tháng (riêng trong tháng tư này các nhà trường gửi vào ngày 15/04/2020.

         Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục đề nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non, Chủ các nhóm, lớp MN tư thục độc lập nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Trưởng phòng (để b/c);

- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Hoàng Thị Thùy Dương