DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁN BỘ QUẢN LÝ LỊCH TRỰC TẾT GIÁP THÌN NĂM 2024

Đăng lúc: 00:00:00 23/02/2024 (GMT+7)

DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁN BỘ QUẢN LÝ LỊCH TRỰC TẾT GIÁP THÌN NĂM 2024

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TP SẦM SƠN

TRƯỜNG MN QUẢNG CHÂU

---------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG CÁN BỘ QUẢN LÝ

LỊCH TRỰC TẾT GIÁP THÌN NĂM 2024

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Thanh Hà

Hiệu trưởng

0915785995

Trực ngày 09/02/2024 tức ngày 30/12 âm lịch

Trực ngày 10/02/2024 tức ngày 01/01 âm lịch

2

Lê Thị Phương

Phó hiệu trưởng

0859650139

Trực ngày 11/02/2024 tức ngày 02/01 âm lịch

Trực ngày 12/02/2024 tức ngày 03/01 âm lịch

3

Nguyễn Thị Thúy

Phó hiệu trưởng

0914884538

Trực ngày 13/02/2024 tức ngày 04/01 âm lịch

Trực ngày 14/02/2024 tức ngày 05/01 âm lịch

 

Tổng: 3 đồng chí

 

 

 

Lưu ý: Riêng anh Ngô Văn Sơn: Bảo vệ trực tại trường 24/24.

            Số điện thoại: 0976755671

                                           

                                                             Quảng Châu, ngày 25 tháng 01 năm 2024

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                             (Đã ký)

 

 

 

                                                                               Nguyễn Thị Thanh Hà

 

 

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc