Số: 124 /CV – PGD&ĐT V/v tập V/v triển khai tập huấn sử dụng Cổng thông tin điện tử các nhà trường.

Đăng lúc: 11:20:35 27/03/2020 (GMT+7)

 Thực hiện Công văn số 80/CV-PGD&ĐT ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Sầm Sơn về việc triển khai xây dựng Cổng thông tin điện tử tại các trường học trên địa bàn thành phố. Để nhà trường khai thác có hiệu quả Cổng thông tin điện tử sau khi đã cài đặt. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với VNPT Sầm Sơn tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn sử dụng với nội dung cụ thể như sau:

1.     Thành phần:

- Lãnh đạo, Chuyên viên phụ trách các bậc học của Phòng giáo dục.

- Hiệu trưởng và 01 GV phụ trách CNTT của nhà trường (Những trường nào hiệu trưởng nghỉ chế độ BHXH trong năm 2020 thì phó hiệu trưởng đi thay).

- Lãnh đạo, nhân viên kỹ thuật của VNPT Sầm Sơn.

          2. Thời gian: - Bậc THCS: Từ 8 giờ 00 ngày 26-3-2020.

                                 - Bậc Tiểu học: Từ 14 giờ 00 ngày 26-3-2020.

                                  - Bậc Mầm non: Từ 8 giờ 00 ngày 27-3-2020.

          3. Địa điểm: Hội trường tầng 2 VNPT Sầm Sơn, số 45 đường Nguyễn Du Phường Trường Sơn, Thành phố Sầm Sơn.

Để buổi tập huấn đạt kết quả tốt, yêu cầu các nhà trường thực hiện tốt những công viêc sau:

1: Chuẩn bị ít nhất 01 file tài liệu sẵn trong máy tính giới thiệu về nhà trường để thực hành việc đưa tài liệu, hình ảnh lên Cổng thông tin. (Đề nghị chọn file giới thiệu về cơ cấu tổ chức nhà trường và một số hình ảnh của trường)