THÔNG BÁO "Về việc trả lại học phí theo Nghị định 02 của Hội đồng nhân dân Tỉnh Ngày 24 tháng 03 năm 2023"

Đăng lúc: 00:00:00 13/09/2023 (GMT+7)

 

      UBND THÀNH PHỐ SẦM SƠN

      TRƯỜNG MN QUẢNG CHÂU

 

Số: 48/TB- MNQC

V/v Trả lại học phí theo Nghị quyết HĐND Tỉnh ngày 24/03/2023

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

      Quảng Châu, ngày 8 tháng 09 năm 2023

 

THÔNG BÁO

"Về việc trả lại học phí theo Nghị định 02 của Hội đồng nhân dân Tỉnh

Ngày 24 tháng 03 năm 2023"

 

Căn cứ Nghị quyết HĐND Tỉnh Thanh Hóa số 02/2023/NĐ - HĐND Tỉnh Thanh Hóa ngày 24/03/2023 về việc sửa đổi mức thu học phí năm học 2022 - 2023 quy định tại khoản 2 Điều 3 NĐ số 287/2022 NĐ - HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của HĐND Tỉnh đối với các cơ sở giáo dục Mầm non, Phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên.

Căn cứ hướng dẫn của Phòng Giáo dục, Phòng tài chính Kế hoạch thành phố Sầm Sơn.  Hiệu trưởng trường Mầm non Quảng Châu thông báo đến các đồng chí Cán bộ, giáo viên, học sinh và toàn thể  các bậc phụ huynh trường Mầm non Quảng Châu về việc trả lại học phí cho phụ huynh 4 tháng (Tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2022) của học kỳ 1 năm học 2022-2023 như sau:

Nhà trường thực hiện chi trả lại số tiền chênh lệch học phí đã thu của học kỳ 1 năm học theo hướng dẫn là 105.000 đồng/cháu (Một trăm linh năm nghìn đồng/cháu x 4 tháng của Học kỳ 1 đã thu). Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu  thông báo đến toàn thể phụ huynh đến trường nhận lại số tiền chênh lệch của học kỳ 1 năm học trước.

Giao kế toán và thu quỹ chi trả cho đúng phụ huynh học sinh, đúng số tiền tại văn văn phòng tầng 1 của nhà trường. Thời gian chi trả từ ngày 9/9/2023 đến khi 100% phụ huynh nhận đủ số tiền chênh lệch đã đóng.

           Thông báo được  gửi đến Ban chỉ đạo UBND phường quảng Châu, toàn thể các bậc phụ huynh qua tin nhắn edu, Gmail, nhóm zalo của nhà trường và niêm yết trên cổng thông tin điện tử của trường mâm non Quảng Châu để phụ huynh biết và nhận lại tại bộ phận tài vụ (kế toán và thủ quỹ) của nhà trường.

   

                                               HIỆU TRƯỞNG            

 

                                                                                 (Đã ký)

 

 

                                            Nguyễn Thị Thanh Hà

0 Bình luận
Ý kiến bạn đọc