THÔNG BÁO V/V TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI TRƯỜNG MN QUẢNG CHÂU

Đăng lúc: 00:00:00 21/04/2023 (GMT+7)

 

UBND THÀNH PHỐ SẦM SƠN

TRƯỜNG MN QUẢNG CHÂU

Số: 31/TB-TrMNQCh

V/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại trường MN Quảng Châu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Quảng Châu, ngày 21 tháng 4 năm 2023

 

                                         THÔNG BÁO

 

Thực hiện Công văn số 1117/SGD&ĐT – GDMN ngày 19/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covis 19; Công văn số 1135/SGD&ĐT –VP ngày 21/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1662/UBND-VP ngày 19/4/2023 của UBND thành phố Sầm Sơn; Công văn số 1729/UBND –VP ngày 21/4/2023 của UBND thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố Sầm Sơn. Công văn 234 ngày 21/4/2023 về việc tăng cường các biện công tác phòng chống dịch covid tại các trường học. và các hướng dẫn của UBND phường Quảng Châu. Hiệu trưởng trường Mầm non thông báo đến toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường thực hiện nghiêm túc các nội dung sau đây.

       1.  Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của nhà trường trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm 2 khác; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và thực hiện hiệu quả  các biện pháp phòng, chống dịch theo Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 23/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023. Chủ động phương án phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó linh hoạt, hiệu quả đối với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh.

       2.  Tăng cường vận động phụ huynh và học sinh 5 tuổi tham gia tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, 100% giáo viên phải tiêm vác xin covid mũi 4 Tuyên truyên với phụ huynh về lợi ích, tác dụng của vắc xin, cán bộ, giáo viên thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo các thành viên trong nhà trường thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng chống dịch như vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp học, đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ sắp tới 30/4; 1/5                                                   .                                


        3. Chủ động công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh. Khuyến cáo cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch, hướng dẫn thực hiện vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang, khử khuẩn...trong thực hiện chăm sóc giáo dục trẻ, hạn chế sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ trong thời gian tới. Theo dõi tình trạng sức khoẻ của học sinh, nếu có triệu chứng bệnh lý cần thông báo ngay cho cơ sở y tế để được sàng lọc, cách ly điều trị.

                       4. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 19, cơ quan y tế tại địa phương trong công tác phòng chông dịch; phối hợp theo dõi và quản lý sức khỏe của các thành viên trong nhà trường để phòng ngừa, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, kịp thời ngăn chặn, không để dịch lây lan trong trường học.

    5. Tăng cường thông khí, khử khuẩn lớp học, thu gom, xử lý chất thải hàng ngày, đảm bảo vệ sinh an toàn trường học.

Nhận được thông báo nay Hiệu trưởng trường Mn Quảng Châu yêu cầu CBGV nhân viên trường Mầm non Quảng Châu thực hiện nghiêm túc.

                                                                                                                                                                                                                                         

                                           

 

                                                                                                                                                                                               HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

 

 

                                               Nguyễn Thị Thanh Hà